Suivre @aeecl   
    English     Français     Gasy

Fikarohana

Nanomboka tamin’ny taona 1980 dia efa namatsy vola fikarohana maro samihafa ny AEECL. Anisan’izany ny lafiny “cytogénétique”, ny “taxonomie” ary “distribution” tamin’ny karazan-gidro vitsivitsy toy ny vari-bolo, ny fitsidika ary ny sifaka. Fa i Sahamalaza no nataon’ny AEECL vai-doha-draharaha momban’ny fikarohana sy ny fiarovana nanomboka tamin’ny taona 1988.

Tamin’ny taona 2004 dia naorina ny ivo toeram-pikarohana sy ivo toeram-piasana tao amin’ny alan’ny Ankarafa anatin’ny vala-java-boahari-pirenena Sahamalaza Nosy Radama. Ireo mpikaroka avy tamin’ny AEECL sy avy tamin’ny anjerimanontolo tao Antananarivo sy tao Mahajanga no niara-nisala nanao izany.

Tao anatin’ny fandaran’asan’ny AEECL no nanantanterahana fikarohana lavitr’ezaka voalohany toy ny “écologie nutritionnelle”, ny “socio-écologie” ary ny “état parasitaire” mikasika ny akomba manga maso.

Ny fikarohana izay ataonay ao Sahamalaza sy maneranan’i Madagasikara dia mikasika ny karazan-gidro atahorana ho lany taranaka ary miompana amin’ny fiantraikan’ny fiovana sy fahasimban’ny ala misy ireo karazan-gidro ireo sy ny fiainany. Izany fikarohana izany dia natao mba hamolavolana tetik’asa sy fandraharan’asa entina miaro azy ireo.

Manao fikarohana koa izahay mpikambana ao amin’ny AEECL mikasika ny karazan-gidro izay tazomina sy tehirizina anaty vala. Ny tanjona dia entina hanatsarana sy hanaraha-maso akaiky ny fahasalamana sy ny fiterahan’ireo karazan-gidro ireo.

Ireo fikarohana efa natao tao Sahamalaza nanomboka tamin’ny taona 1999:
Année Sujet d'Etude Chercheur(s)
1999 Etude de la densité de Eulemur macaco flavifrons dans la Presqu’île Radama Rakotondratsima Marius
1999 Inventaire floristique et étude de la formation forestière dans la Presqu’île Radama Ralimana Hélène et Ranaivojaona Rolland
2000 Etat hydrogéologique de Sahamalaza Rakotojoelimaria Rindra
2000 Etude socio-économique préliminaire dans la presqu’île de Sahamalaza Samby et Bevoavy
2002 Etude préliminaire sur la population des Potamochères et analyse des problèmes qu’ils causent dans la presqu’île Sahamalaza Andrianjakarivelo Vonjy
2002 Recensement des amphibiens, reptiles et insectivores de la presqu'île de Sahamalaza Andreone F., Randrianirina J., Vences M.
2002 Etude de la variabilité des séquences de l'ADN mitochondrial des populations de E. macaco flavifrons Jean-Luc Fausser
2003 Inventaire en vue de délimiter l'aire de répartition et la distribution des E. macaco flavifrons Randriatahina Guy Hermas
2003 Etude de la variabilité des E. m. flavifrons par l'utilisation de microsatellites Jean-Luc Fausser
2004 Inventaire des populations de lépilemur dans la forêt d’Ankarafa, Sahamalaza. Mathias Craul et Gillian Olivieri
2004 Contribution à l’étude bio-écologique des populations d’Eulemur macaco flavifrons dans quelques fragments forestiers de la presqu’île Sahamalaza Volampeno Sylviane
2004 Evaluation rapide de la population d’Eulemur macaco flavifrons en dehors de la péninsule de Sahamalaza Andrianjakarivelo Vonjy
2004-2006 Utilisation de l’habitat, budget d’activité et étude parasitaire et ses modes de transmission chez Eulemur macaco flavifrons Nora Schwitzer
2004-2006 Nutrition et la distribution de la nourriture spatio-temporellement chez Eulemur macaco flavifrons Christoph Schwitzer
2004-2008 Etude de l'organisation sociale de groupes de E. m. flavifrons dans la forêt d'Ankarafa Randriatahina Guy Hermas
2005 Comportement alimentaire d’Eulemur macaco flavifrons Randrianarisoa Aimée Lucienne
2005 Activité diurnal d’Eulemur macaco flavifrons Tyann Marsh
2006 Contribution à la connaissance du statut de l’Ibis sacré de Madagascar Threskiornis bernieri à Sahamalaza Andrianarimisa
2006 Etude cytogénétique et moléculaire des Lepilemur de la presqu'île de Sahamalaza: découverte d'une nouvelle espèce, L. sahamalazensis Andriaholinirina Nicole et al.
2007 Population density and habitat use of Lepilemur sahamalazensis [EN] Felicia Ruperti and Rabesandrasana Paul Miki
2008 Habitat preferences of Lepilemur sahamalazensis [EN] Felicia Ruperti
2008 Participatory mapping of the Ankarafa Forest [EN] Jamie Smith and James Thorn
En cours Etude des populations d’Eulemur macaco flavifrons : Développement social des petits, comportement maternel, estimation de la densité et description de l’habitat Volampeno Sylviane