Suivre @aeecl   
    English     Français     Gasy


Miverina amin’ny fandaharan’asan’ny vala-java-boahary

Akomba manga maso - Eulemur macaco flavifrons

Raha ara-sokajy dia ao anatin’ny Lemuridae ny akomba manga maso. Antonitonin’ny haben’ny raha oharina amin’ireo karazan-gidro voakasik’io fianakaviana Lemuridae io. Nanomboka tamin’ny taona 1983 no nahafantarana bebe kokoa momba azy io rehefa tsy hay mihintsy nandritran’ny taon-jato [Koenders et al., 1985]. Vitsy ireo fikarohana natao momba azy ka izany indrindra no tsy dia nahafantarana azy loatra. Eo ho eo amin’ny 2700 km² no haleben’ny ala misy azy. Hita any ala avatra andrefan’i Madagasikara sy ny tanimboly toy ny tany kafe, voasary sns… Vitsy ny vondron’ny akomba manga maso sisa tavela ary amin’ireny ala efa simbasimba sy ao amin’ny saikanosin’i Sahamalaza no tena misy azy ankehitriny [Mouton, 1999; Schwitzer et al., 2006].
Blue-eyed black lemur
Tsy fantatra ny isan’ny akomba manga maso sisa any anaty ala. Ny fanisana farany dia manamarika fa eo ho eo amin’ny 2780 ka hatramin’ny 6950 ny akomba sisa [Schwitzer et al., 2005]. Ny fihazana sy ny fanimbana ny ala no fahavalony ary izany indrindra no nahatonga ny IUCN [Mittermeier et al., 1994] nisokajy io karazan-gidro io ho ao amin’ny kilasy tena atahorana ho lany taranaka. Tamin’ny taona 2012 dia niisa 29 ireo akomba manga maso tany amin’ny vala-javaboahary eropeanina. Ny fitehirizana sy fikarakarana ireo akomba ireo dia sahanin’ny EEP ka ny Mulhouse Zoo. no nandrindra izany.

Miisa eo ho eo amin’ny 2 ka hatramin’ny 13 ny akomba manga maso ao anatin’ny andiany iray, izay manome salan’isa 5,5 akomba isaky ny andiany [Rakotondratsima, 1999; Garbutt, 1999]. Ny fikarohana natao tany Duke University Primate Center dia manambara fa manjaka kokoa ny akomba vavy raha mihoatra amin’ny lahy, Digby & Kahlenberg [1999, 2002]

References

Andriamanandratra AN. 1996. Proposition pour un nouveau parc national dans la région du Nord-Ouest de Madagascar: Un commencement intégratif. Report for AEECL. Mulhouse: Zoo de Mulhouse. 51 p.

Colquhoun IC. 1997. A predictive socioecological study of the black lemur (Eulemur macaco macaco) in northwestern Madagascar. [dissertation]. Saint Louis: Washington University. 274 p.

Digby LJ, Kahlenberg SM. 1999. Female dominance in blue-eyed black lemurs (Eulemur macaco flavifrons) at the Duke University Primate Center. (Abstr.). American Journal of Physical Anthropology Suppl. 28:119.

Digby LJ, Kahlenberg SM. 2002. Female dominance in blue-eyed black lemurs (Eulemur macaco flavifrons). Primates 43(3):191-9.

Fausser JL, Rabarivola C, Meier B, Hahn T, Rumpler Y. 2000. Genetic comparison between different populations of Eulemur macaco flavifrons in northwest Madagascar using RAPD markers. American Journal of Primatology 51(4):249-55.

Garbutt N. 1999. Mammals of Madagascar. New Haven and London: Yale University Press.

Kaufman R. 1991. Female dominance in semifree-ranging black-and-white ruffed lemurs, Varecia variegata variegata. Folia Primatologica 57:39-41.

Koenders L, Rumpler Y, Ratsirarson J, Peyrieras A. 1985. Lemur macaco flavifrons (Gray, 1867): a rediscovered subspecies of Primates. Folia Primatologica 44:210-5.

Mittermeier RA, Tattersall I, Konstant WR, Meyers DM, Mast RB. 1994. Lemurs of Madagascar. Conservation International Tropical Field Guide Series. Washington (DC): Conservation International.

Mouton E. 1999. Mission de terrain sur la presqu’île de Sahamalaza (Nord-ouest Madagascar). Rapport préliminaire pour la création d’une aire protégée. Mulhouse: Zoo de Mulhouse. 23 p.

Rabarivola CJ. 1998. Etude génétique comparative de populations insulaires et "continentales" de Eulemur macaco. Utilisation simultanée des dermatoglyphes, de marqueurs sanguins et de l'ADN (RAPD) pour étudier la différenciation de E. macaco en deux sous-espèces : E.m. macaco et E.m. flavifrons. Thèse de doctorat d'Etat. Antananarivo: Université d’Antananarivo.

Rakotondratsima M. 1999. Etude quantitative de Eulemur macaco flavifrons dans la presqu’île Radama. In: Wildlife Conservation Society Madagascar Country Program: Evaluation de l’état de l’environnement naturel terrestre de la presqu’île Radama. Antananarivo: WCS. p 15-29.

Schwitzer C, Schwitzer N, Randriatahina GH, Kaumanns W. 2005. Inventory of the Eulemur macaco flavifrons population in the Sahamalaza protected area, northwest Madagascar, with notes on an unusual colour variant of E. macaco. Primate Report Special Issue 72-1: 39-40.

Schwitzer C, Schwitzer N, Randriatahina GH, Rabarivola C, Kaumanns W. 2006. "Programme Sahamalaza": New perspectives for the in situ and ex situ study and conservation of the blue-eyed black lemur (Eulemur macaco flavifrons) in a fragmented habitat. In: Schwitzer C, Brandt S, Ramilijaona O, Rakotomalala Razanahoera M, Ackermand D, Razakamanana T and Ganzhorn JU, eds. Proceedings of the German-Malagasy Research Cooperation in Life and Earth Sciences, 135-149. Berlin: Concept Verlag.